ŞİRKETLER HUKUKU
 • Şirket Danışmanlık Hizmetleri
 • Ticari Sözleşmeleri Akdedilmesi
 • Ana Sözleşme ve Hissedarlar Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Sermaye Artırımı
 • Şirket Bölünmeleri
 • İflas, İflas Ertleme ve Konkordato Talepleri
GAYRİMENKUL HUKUKU
 • Gayrimenkul Mülkiyetinden Kaynaklanan Talep ve İhtilaflar
 • Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti Kuruluşu ve İhtilafları
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve İhtilafları
 • Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • İzale-i Şüyu Davaları
 • Kamulaştırmadan Kaynaklanan İhtilaflar
 • İmar Uygulamaları ve İhtilafları
 • Kadastro Tespitleri ve İtirazlar
İCRA HUKUKU
 • Kamusal İcra Takipleri
 • Toplu İcra Takipleri
 • Bireysel İcra Takipleri
 • Menfi Tespit-İstirdat Davaları
 • İcra-İflas Hukukundan Kaynaklanan Tüm Davalar
İŞ HUKUKU
 • İş Kazalarına İlişkin Tazminat Davaları
 • İş Akdinin Sona Ermesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı
 • İşe İade Davaları
MİRAS HUKUKU
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Miras Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
 • Vasiyetnamenin Tenfizi, İptali
 • Tenkis Davaları
 • Tereke Tespiti
İDARE VE VERGİ HUKUKU
 • İptal Davaları
 • Tam Yargı ve Tazminat Davaları
 • Vergi Hukuku Davaları
TAŞIMACILIK HUKUKU
 • Kara Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat Talepleri
 • Kazalara İlişkin Maddi Manevi Tazminat ve Rücu Davaları